Iconenatelier

"Iconen schilderen is méér dan schilderen alléén."

Over Iconen.

 

Inleiding en doel . . .

Iconen schilderen is méér dan schilderen alleen.

Het schilderen van Iconen kent een hele lange gelovige traditie. Al in de vierde eeuw na Christus wordt er gesproken over iconen van Christus, iconen van de Moeder Gods, iconen van de Apostelen en iconen van de Aartsengelen. Vanaf 843 is het op grond van de geloofsovertuiging geoorloofd om de Menswording van Gods Zoon, de mysteries, visueel te maken door middel van Iconen.

De Iconen laten ons getuigen zijn van wat de Bijbel ons doet horen en de Sacramenten ons laten vieren. Iconen zijn wegwijzers. Ze wijzen vragende mensen naar de zin van het bestaan, bieden hoop en troosten ons bij zorgen en verdriet. Iconen bieden ons perspectief op onze uiteindelijke bestemming. Een Icoon vertegenwoordigt degene die wordt verbeeld. Door de afgebeelde worden wij uitgenodigd tot ontmoeting. Iconen getuigen van de heilsgeschiedenis, niet op grond van chronologische of fotografische documentatie, maar ze vertolken de binnenkant, eigenlijk de zingevende dynamiek van die geschiedenis.

 

Doel van het "Iconenatelier Zusters van Liefde":

In ons iconenatelier wordt gelegenheid gegeven tot het volgen van cursussen icoonschilderen, voor:

  • volwassenen
  • voor kinderen vanaf 6 jaar

Dit onder leiding van Zuster Delian de Brouwer waarbij zij wordt geassisteerd door mevrouw Carla Wijntjes.

kinderen 2016

Het schilderen van Iconen wordt gedragen door de spiriualiteit van onze congregatie "Zusters van Liefde" scmm. Het is een manier van kijken, waarnemen en vertalen en / of op je persoonlijke manier navertellen, zonder de oorsprong en de voorschriften die er aan verbonden zijn uit het oog te verliezen. Icoonschilderen is bidden en brengt je tot de kern. Het schilderen raakt je! Mede omdat elke Icoon wordt geboren uit primaire grondstoffen, zoals; goud, natuurlijke pigmenten met je handen als instrument, vanuit het donker naar het licht en dat ontroert.

Veel symbolen zijn doorgegeven en maken dat wereldwijd de Iconen voor de gelovige mensen herkenbaar blijven. In ons atelier schilderen wij vanuit de Russische traditie. Inmiddels is de 58ste cursus al gegeven en veel cursisten kunnen zich "rijk voelen" met een eigen geschilderde Icoon.

Ons atelier was van 2004 tot 2011 gevestigd in Tilburg in het klooster van de "Zusters van Liefde" aan de Oude Dijk. In september 2011 zijn we verhuisd naar "Nieuwenhof" in Moergestel. Op 26 november 2011 is het nieuwe atelier officieel ingewijd. Door negen icoonschilders heeft het atelier inspirerende muurschilderingen gekregen. Een kleine bezinningsruimte biedt plaats voor de opening van elke dag met het gebed van de icoonschilder en het ontsteken van het licht.

De geschilderde Iconen gaan zo het hele land door en vinden een thuis waarin spiritualiteit van betekenis is en wordt! Heeft u belangstelling?. Zie contact.