Iconenatelier

"Iconen schilderen is méér dan schilderen alléén."

Gebed van de iconen schilder.

Icoon Maria en KindHeer Jezus Christus, in uw goddelijke natuur zijt Gij niet te meten noch te beschrijven. Toen de volheid van de tijden aanbrak, hebt Gij tot heil van de mens geboren willen worden uit de maagd en Moeder van God, Maria.

Gij hebt de menselijke natuur aangenomen, gevormd uit slijk van de aarde. Gij hebt uw trekken willen afdrukken op een doek en zo koning Abgar genezen en hem het licht geschonken U te erkennen als de ware God. Door uw heilige Geest hebt Gij uw apostel en evangelist Lukas verlicht, zodat hij de schoon­heid kon weergeven van uw heilige Moeder, terwijl ze U als een klein kind in de armen hield.

Goddelijke meester van het heelal, verlicht ook het hart en de geest van ons, uw dienaressen en dienaren: geleid onze handen, opdat wij tot uw eer en tot uw grootheid uw icoon mogen schilderen, of de icoon van uw heilige Moeder, en van alle heiligen. Houd ons vrij van alle kwaad en vergeef de zon­den en fouten van allen die deze Iconen zullen vereren en gebruiken. Mogen ze eer geven aan de Schepper van al het goede! Amen.

Heilige Lukas kleinZEGEN


Moge ons werk een gebed zijn.

Moge het voor u zelf en voor anderen iets betekenen.
Stel u voor dat Gods engel naast u staat en houd uw hart en handen rein.
Bedenk dat uw leven en uw werken,
verkondiging zijn van de Blijde Boodschap.

Amen.